Localització

Fundació AEDIFICAT
Francesc Valduví, 1 07011 Palma
Web
https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x1297929850ea5cc5:0x435dd76cec2ba614?source=g.page.share

Més informació

Llegir més

Data

nov. 14 - 17 2022
Expired!

Hora

17:00 - 19:00

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra és el tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor, per a garantir el compliment dels principis preventius regulats pel RD 1627/97 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

La formació constant i actualitzada de la normativa d’aplicació i el coneixement de les obligacions del coordinador i dels mitjans que disposa per a dur-lo a terme garanteixen la presa correcta de decisions tècniques i organitzatives en la coordinació de les activitats.

Gratuït per a col·legiats i precol·legiats del COAAT Mallorca.