Llibre de Preus de la Construcció 2023

Una eina fonamental per a conèixer els preus del sector actualitzats. El Llibre de Preus de la Construcció et donarà les claus per a desenvolupar qualsevol projecte, tant gran com petit. La compra de l’edició en paper inclou la versió digital descarregable gratuïta.

20,00 30,00 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca edita des de l’any 1982 el Llibre de Preus de la Construcció, que ha esdevingut amb el temps una eina molt apreciada pels professionals del sector a l’illa.

Una eina moderna i plurilingüe

Ja està disponible l’edició núm. 45 del Llibre de Preus de la Construcció. La versió digital es publica en quatre versions: castellà, català, anglès i alemany. Conté els documents amb totes les partides traduïdes a aquests quatre idiomes, acompanyades sempre de la descripció detallada en castellà, per facilitar la comprensió dels usuaris. Tota la documentació s’ha distribuït de manera que sigui possible localitzar la partida en qualsevol d’aquestes quatre llengües, possibilitant així la cerca per igual a tots els professionals. El llibre en paper, com és habitual, s’ha realitzat únicament a la versió en espanyol.

A més a més, la versió digital inclou la possibilitat de calcular la petjada de carboni dels materials utilitzats en construcció en elaborar els pressupostos.

Format

,