Les obres visadas a Mallorca creixen un 41,6 % el 2019

El Col·legi d’Aparelladors va visar l’any passat 1.171 nous habitatges unifamiliars i 1.601 plurifamiliars

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca va visar l’any passat 2.772 nous habitatges a l’illa, la qual cosa suposa un increment del 41,6% respecte a 2018, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 1.958.

Segons les estadístiques anuals registrades en el COAAT Mallorca, dels nous habitatges visats, 1.601 van ser plurifamiliars i 1.171 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa un increment del 59,3% en els plurifamiliars i d’un 22,9% en els unifamiliars.

Per segon any consecutiu, les obres d’habitatge nou plurifamiliar visades superen les unifamiliars. Entre 2014 i 2018 les unifamiliars visades van superar les plurifamiliars.El president del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, Daniel Tur, considera que el 2019 “es manté i consolida el creixement en el sector de la construcció, molt especialment en l’àmbit dels plurifamiliars, on el nombre d’habitatges visats ha augmentat gairebé un 60%”.

Per municipis, els que registren en 2019 un major nombre de projectes d’obra visats en habitatges plurifamiliars són Palma (853), Calvià (220) i Santanyí (121). En unifamiliars (aïllats i adossats) els habitatges visats es van concentrar fonamentalment a Manacor (204), Palma (126) Calvià (118) i Marratxí (117).

Els visats de construcció i reforma de la planta hotelera es mantenen a la baixa

Els projectes visats corresponents a la nova construcció i reforma d’hotels es redueixen. En 2019 es van visar 4 nous hotels, un menys que l’any anterior, i es van dur a terme reformes en altres 100, la qual cosa suposa una baixada del 32,4% respecte el 2.018. Una tendència a la baixa, iniciada en 2018, especialment en l’àmbit de les reformes o ampliacions d’aquesta mena d’establiments.

Activitat professional dels aparelladors

Els principals indicadors de l’activitat professional dels aparelladors (direccions d’obra, redacció d’estudis de seguretat i coordinacions de seguretat en les obres) són un reflex de l’increment i consolidació de l’activitat en el sector de la construcció durant els últims anys a Mallorca.

PPT ESTADÍSTICA EDIFICATÒRIA 2019