El CGATE crea el primer Observatori de Gènere de l’Edificació

El 59% dels professionals de l’Arquitectura Tècnica considera que les dones
troben més dificultats per a exercir la professió

 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espanya (CGATE) posa en marxa el primer Observatori de Gènere del sector de l’edificació. Aquest organisme ajudarà a conèixer la situació de la dona en l’Arquitectura Tècnica i segons el vicepresident del CGATE, Melchor Esquerre, serà “una eina que ens ajudarà a conèixer la situació real de la dona dins de la professió i, d’aquesta manera, poder impulsar accions que contribueixin a disminuir les diferències de gènere”.

L’anunci d’aquest observatori s’ha produït durant la presentació de les conclusions de l’informe L’Arquitectura Tècnica a Espanya: visió comparada entre homes i dones. Segons aquest informe, el 79% dels aparelladors i arquitectes tècnics espanyols col·legiats són homes –enfront del 21% de les dones–. Fa 20 anys, el percentatge de dones col·legiades en la professió no arribava al 7% (6,58% en 1990).

Aquesta dada evidencia el major accés de la dona a una professió que, tradicionalment, s’ha percebut com a masculina. A més, el 75% de les arquitectes tècniques i aparelladores estimen que han tingut més dificultats que els seus companys homes per a accedir a un lloc de treball. Malgrat els avanços, les diferències per qüestió de gènere persisteixen i es fan més palpables en qüestions com la remuneració o l’accés a llocs de responsabilitat.

En l’actualitat, la presència femenina en els òrgans de govern (27%) és superior al percentatge de col·legiades, excepte en els càrrecs de president on la seva participació baixa al 7%.

Segons l’informe L’Arquitectura Tècnica a Espanya: visió comparada entre homes i dones, un dels principals focus de desigualtat és l’econòmic. La bretxa salarial entre homes i dones se situa en el 17%. En el cas dels treballadors assalariats i entre els autònoms, la diferència augmenta fins al 20%. En el cas dels funcionaris, la bretxa es redueix al 9%.

“Aquesta diferència es pot veure condicionada per raons d’edat, i no sols de sexe”, ha matisat Itziar Francín, responsable de Recerca de GAD3, consultora que ha realitzat l’estudi. “Les dones comencen cobrant un 21% menys que els homes en edats per sota dels 40 anys, però a partir d’aquesta edat, la bretxa s’estreny fins a l’11%”.

La percepció sobre la desigualtat també és diferent entre homes i dones. Mentre que el 64% dels homes entrevistats creu que si que existeix equitat quant a la remuneració, només el 28% de les dones està d’acord amb aquesta afirmació. No obstant això, tant homes com dones coincideixen a assenyalar la necessitat d’estudiar la situació real de les dones en el sector i posar en marxa accions per a promoure la igualtat d’oportunitats.

El CGATE, a través de l’Observatori de Gènere, té en marxa diferents actuacions per a promoure la igualtat de gènere. La primera d’elles ha estat l’aprovació del Codi de Bon Govern, a la qual seguirà l’organització d’una Mesa de Gènere en el marc de CONTART 2020.

El CGATE també ha anunciat la seva adhesió al manifest #DóndeEstánEllas, promogut per l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya, comprometent-se així a treballar per donar major visibilitat a la dona en conferències i debats, havent d’auditar-se i publicar-se en la pàgina web els resultats anualment.

Veure més dades de l’estudi

Compartir

Més notícies