Pautes d’actuació en obres davant el COVID-19

Pautes d’actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d’execució davant la situació d’emergència sanitària creada pel COVID-19

 

Davant la situació d’emergència sanitària i de salut que viu Espanya, a conseqüència del coronavirus i respecte al desenvolupament i execució de les obres d’edificació que estiguin en curs, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España i el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, mentre no s’estableixin disposicions específiques per les autoritats competents, consideren necessari transmetre a tots els arquitectes i arquitectes tècnics que exerceixen la direcció facultativa de les obres d’edificació les següents pautes d’actuació, subjectes a totes les disposicions normatives de qualsevol classe, instruccions, circulars i decisions vigents o que es puguin aprovar per les Autoritats competents.

L’objecte d’aquestes pautes és aclarir i interpretar en l’àmbit professional dels arquitectes i arquitectes tècnics, les actuacions més pertinents amb vista a garantir la salut de totes les persones que intervenen en el procés d’edificació i les seves pròpies obligacions, a la vista d’una situació excepcional i tenint en compte tota la normativa aplicable i la situació d’estat d’alerta acordada pel RD 462/2020, de 14 de març.

En el document adjunt es poden consultar les pautes d’actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d’execució davant la situació d’emergència creada pel COVID-19.

VEURE DOCUMENT

Compartir

Més notícies