Creixen gairebé un 47% els visats d’habitatges nous en el primer semestre de 2021

De gener a juny es van visar a l’illa un total de 595 nous habitatges unifamiliars i 1.034 plurifamiliars

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha visat 1.629 nous habitatges a l’illa durant el primer semestre de 2021, la qual cosa suposa un important augment del 46,76% respecte al mateix període de 2020, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 1.110.

Segons les estadístiques registrades en el COAAT Mallorca, d’aquests nous habitatges visats, 1.034 van ser plurifamiliars i 595 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa uns augments del 69,7% en els plurifamiliars i del 18,7% en els unifamiliars.

Amb aquestes dades, durant el primer semestre de 2021, es confirma una tendència de recuperació en els visats després de les incidències provocades per la pandèmia de la COVID-19 durant 2020, en el qual es va produir una reducció del 15,4% en aquesta activitat respecte a l’any anterior.

Durant el primer semestre de 2021 també s’han produït més visats d’habitatges plurifamiliars que d’unifamiliars. Una tendència que no ha fet més que créixer des de 2018, sent cada vegada major el nombre d’habitatges plurifamiliars visats enfront de les unifamiliars.

El president del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, Luis Alfonso de León, considera que, malgrat el que la crisi de la COVID-19 ha suposat en l’activitat econòmica “el nostre sector està resistint amb fortalesa, perquè malgrat la baixada en els visats soferta l’any passat, hem arribat a l’equador de 2021 amb dades molt positives”. En aquest sentit, ha afegit, que “de fet, les xifres de visats d’aquest primer semestre són les més elevades en aquest període des de 2008, és a dir, des de fa 13 anys. Per això és imprescindible mantenir les mesures d’estímul i de reactivació econòmiques, com són les ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis”.

Per municipis*, els que registren en el primer semestre de 2021 un major nombre de projectes d’obra visats en habitatges plurifamiliars són Palma (889), Marratxí (28) i Andratx (26). En unifamiliars (aïllats i adossats) els habitatges visats es van concentrar fonamentalment a Palma (86), Calvià (76), Llucmajor (47) i Campos (45).

Les obres de reforma en habitatges s’incrementen

Durant el primer semestre de 2021 també s’ha recuperat el visat d’obres de reforma en habitatges. Una tendència a l’alça iniciada en 2014 i que només es va interrompre l’any passat. Entre gener i juny de 2021 s’han visat 1.141 intervencions de reforma en habitatges (inclou ampliacions, reformes estructurals, de manteniment, …).

Els visats de construcció i reforma de la planta hotelera es mantenen a la baixa

Els projectes visats corresponents a la nova construcció i reforma d’hotels continuen reduint-se com és tendència en els últims anys. En el primer semestre de 2021 es va visar la reforma de 29 hotels (6 menys que en el mateix període de 2020) i no es va visar cap hotel nou (1 en el primer semestre de 2020).

Activitat professional dels aparelladors

L’evolució dels principals indicadors de l’activitat professional dels aparelladors (direccions d’obra, redacció d’estudis de seguretat i coordinacions de seguretat en les obres) també és positiva. Es recupera la tendència a l’alça dels últims anys, que també es va veure interrompuda en 2020.

Compartir

Més notícies