Al·legacions al PGOU de Palma

El COAAT Mallorca considera, entre altres qüestions, que el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma no soluciona el problema capital d’accés a l’habitatge que té la ciutat

 

El COAAT Mallorca ha presentat més d’una vintena d’al·legacions al nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma. En el seu escrit, el Col·legi assegura que el PGOU presentat per l’Ajuntament de Palma no dona solució a l’important problema d’accés a l’habitatge que pateix la capital balear. No soluciona ni la falta d’habitatges ni el seu elevat preu, tant de compra com de lloguer. Al contrari, el COAAT Mallorca considera que el redactat del nou Pla General agreujarà encara més la situació en limitar el sòl urbanitzable i ajornar el seu possible desenvolupament segons el seu nivell.

També s’al·lega contra l’adopció de noves funcions per part de la Comissió de Centre Històric, que pretenen ampliar, a tot el municipi i en gairebé totes les intervencions, l’obtenció d’un informe favorable d’adequació de les obres que abans només es requeria a les actuacions en el Barri antic i béns catalogats i protegits. Aquesta ampliació només introdueix nous elements de subjectivitat en lloc d’establir una normativa clara d’actuació, a més d’allargar els terminis de llicència. Qualsevol promotor hauria de conèixer la viabilitat d’un projecte sobre la base de les normes establertes pel PGOU i la resta de normativa, sense dependre dels integrants d’una comissió.

A més, es qüestiona que les normes urbanístiques del nou Pla General sobre els edificis en situació d’inadequació i fora d’ordenació no s’ajusti a la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) ja que limita en gran manera les obres permeses i se situa en una posició més restrictiva i limitadora que la marcada per la normativa autonòmica. Tampoc es considera encertada la modificació o eliminació d’alineacions existents ja que deixen en situació d’inadequació a molts edificis existents.

Quant a accessibilitat i eficiència energètica s’estableixen limitacions que es consideren no raonables, a més d’introduir elements que retardaran encara més la concessió de llicències urbanístiques.

Les al·legacions del COAAT Mallorca també destaquen negativament l’incompliment de la LUIB en tant que no s’ha fet una exposició pública i participació ciutadana de l’avanç del Pla, els errors de la memòria de sostenibilitat econòmica que poden suposar la impossibilitat d’aconseguir les noves inversions previstes i les diferències de redactat entre les versions en castellà i català del PGOU.

VEURE TEXT ÍNTEGRE DE LES AL·LEGACIONS DEL COAAT MALLORCA AL PGOU DE PALMA

Compartir

Més notícies

Així va ser el sopar col·legial 2024

Construïm, Ladrillerías Mallorquinas, Nou Bau, Poraxa, Sika i Tecproim van participar enguany en l’organització de l’esdeveniment en el qual també van col·laborar LABARTEC i GEPRESE