El TSJB dicta sentència a favor del COAAT Mallorca

 

Falla contra l’Ajuntament d’Inca que havia declarat a un arquitecte tècnic com a tècnic no competent per a redactar un projecte de substitució de forjats en un edifici d’habitatges

 

La Sala del Contenciós Administratiu  del Tribunal Superior de Justícia de Balears ha dictat sentència a favor del COAAT Mallorca en un recurs contra l’Ajuntament d’Inca que havia declarat a un arquitecte tècnic com no competent professionalment per a projectar i dirigir les obres consistents en la “substitució parcial de forjat ensostro planta baixa, reforç parcial de forjats sostres P1 i P2” en un edifici d’habitatges.

La Comunitat de Propietaris d’aquest immoble a Inca va presentar en el seu moment al consistori el projecte d’aquestes obres subscrit per un arquitecte tècnic i visat pel COAAT Mallorca. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca va resoldre que el projecte havia de ser elaborat per un arquitecte en lloc de per un arquitecte tècnic perquè entenia que comportava una variació essencial del conjunt del sistema estructural de l’edifici. Aquesta decisió va fer optar a la comunitat per presentar, finalment, el projecte signat per un arquitecte, després de la qual cosa va obtenir la llicència d’obres.

Davant aquesta decisió municipal, el COAAT Mallorca va interposar un recurs de reposició davant l’Ajuntament ja que considerava que l’arquitecte tècnic sí que era professional competent per a elaborar el citat projecte. Davant la falta de resposta, el Col·legi va interposar un recurs contenciós administratiu a fi de que es declarés la competència professional de l’arquitecte tècnic.

El recurs va ser inadmès fa un any pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma perquè entenia que el Col·legi mancava de legitimitat activa per a presentar-lo ja que no va ser recorregut per la Comunitat de Propietaris sol·licitant de la llicència.

Aquesta decisió va ser apel·lada pel COAAT Mallorca davant el TSJB, que ara dona la raó al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Anul·la la decisió del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma i declara que el projecte inicial presentat, subscrit per un arquitecte tècnic, havia estat redactat per un tècnic competent. A més, s’imposen les costes processals de primera instància a l’Ajuntament d’Inca.

En la seva sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Balears reconeix la legitimació activa del COAAT Mallorca per a recórrer la decisió de l’Ajuntament d’Inca perquè, sens dubte, la defensa de la competència professional dels seus col·legiats és una de les actuacions més característiques dels col·legis professionals.

A més, i després d’analitzar l’actuació prevista en les obres, considera que les actuacions projectades, a diferència del criteri de l’Ajuntament, no suposaven una variació essencial en el conjunt del sistema estructural de l’edifici. Per tant, de conformitat a la LOE, l’arquitecte tècnic és competent.

Compartir

Més notícies

Així va ser el sopar col·legial 2024

Construïm, Ladrillerías Mallorquinas, Nou Bau, Poraxa, Sika i Tecproim van participar enguany en l’organització de l’esdeveniment en el qual també van col·laborar LABARTEC i GEPRESE