El visat d’obra nova es redueix un 40% en el primer trimestre de 2023

Entre gener i març es van visar 452 nous habitatges

El visat de nous habitatges es va reduir a Mallorca un 40% durant el primer trimestre de 2023. Entre gener i març d’enguany el COAAT Mallorca ha visat 452 nous habitatges. Són 307 visats menys dels que es van realitzar durant el mateix període de 2022. És un descens molt significatiu ja que suposa el menor nombre de visats durant un primer trimestre dels últims cinc anys. Des de 2018, amb 416, no es registrava una xifra inferior de visats durant els primers 3 mesos de l’any.

El major descens en el nombre de visats es produeix en el dels habitatges plurifamiliars. Entre gener i març es van visar 151 nous plurifamiliars a l’illa enfront dels 394 de 2022. El visat de nous habitatges unifamiliars (aïllats o adossats) també es redueix, però menys. Fins al 31 de març d’enguany s’havien visat 301 unifamiliars enfront de les 365 de l’any anterior.

Per municipis, Calvià i Palma van ser les localitats amb major número de visats. En total, a Calvià es van visar 23 nous habitatges unifamiliars i 87 plurifamiliars. A Palma es van visar 67 habitatges unifamiliars i 27 plurifamiliars.

Compartir

Més notícies