IB3TV: El COAAT Mallorca opina sobre el Decret de mesures urgents en matèria d’habitatge

Compartir

Més notícies

Dinar de veterans 2023

Es van lliurar els bastons als col·legiats que compleixen 80 anys, les insígnies als què celebren 50 anys de col·legiació i una placa als què porten 60 o més anys de col·legiats