DM: El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics celebra el 40 aniversari de la seva seu