S’amplia un any el termini de sol·licitud d’ajudes per a rehabilitació energètica

Les ajudes dels fons Next Generation es podran sol·licitar fins al 31 de desembre de 2024

El Govern dels Illes Balears ha ampliat fins al 31 de desembre de 2024 el termini per a la presentació de sol·licituds per a obtenir ajudes, procedents dels fons europeus Next Generation, per a la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis.

Aquesta ampliació nova del termini, que actualment estava establert en el 31 de setembre de 2023, afecta tant a la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, com a la del Programa 5 d’Ajuda a l’Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació.

El BOIB publica avui les resolucions del conseller de Mobilitat i Habitatge per les quals es modifiquen les ordres 24/2022 i 31/2022 i s’estableix que el termini per a presentar aquestes sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2024 o quan s’esgoti, abans d’aquesta data, la quantia econòmica assignada a aquestes convocatòries.

El COAAT Mallorca disposa en la seva seu de Palma i en les delegacions col·legials d’Inca i Manacor d’Oficines de Rehabilitació (https://www.orbaleares.com) que ofereixen als ciutadans i altres interessats una finestreta única en la qual poden recaptar tota la informació necessària, tant de caràcter tècnic com administratiu, per a acollir-se al pla de rehabilitació energètica d’immobles. A més, com a finestreta única de gestió, el COAAT Mallorca facilita també, de manera integral, tot el procés de tramitació de les ajudes europees als interessats en la rehabilitació energètica, ja sigui per a blocs sencers d’edificis, habitatges unifamiliars o pisos. Les Oficines de Rehabilitació són iniciativa conjunta del Govern dels Illes Balears, el COAAT Mallorca, el COAAT Menorca, el COAATEEEF, el COAIB i el CAFBAL.

Les subvencions dels fons Next Generation per als programes de rehabilitació energètica d’habitatges i edificis estan dotades amb un pressupost de 16 milions d’euros.

Compartir

Més notícies