Termes i condicions de venda

Les presents Condicions generals de contractació tenen com a objecte regular la relació contractual entre COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA (d’ara endavant “l’empresa/entitat”) i vosté (d’ara endavant “el client/usuari”), relativa a la contractació i/o compra dels productes i/o articles realitzada a través de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM(d’ara endavant, “la pàgina web”), domini del qual és titular COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA, societat legalment constituïda, amb domicili social al c/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10 07014 PALMA , BALEARS, proveïda de CIF/NIF número Q0775004E. I.-INFORMACIÓ PRÈVIA A la CONTRACTACIÓ. Si teniu menys de 18 anys, no podeu comprar i/o contractar cap dels productes de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM. Per adquirir i/o contractar qualsevol producte i/o article de la pàgina web, vostè ha de ser major d’edat. Us recomanem la lectura de les presents condicions generals de contractació en el moment previ a la realització de la compra, ja que la seva acceptació suposa un pas previ i indispensable per a la contractació. Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, l’empresa/entitat posa a la vostra disposició aquestes condicions generals perquè puguin ser emmagatzemades i reproduïdes per vostè. Us informem que es produeix un arxiu electrònic de les presents condicions generals de contractació, les quals seran accessibles per a vostè en tot moment. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per l’empresa, i vostè, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir les presents condicions generals de contractació per consultar-les. Us informem amb caràcter previ d’aquells tràmits que heu de seguir per acceptar les presents condicions generals de contractació. Els tràmits per contractar els productes oferts són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com els específics que s’indiquin a la web durant la navegació, de manera que vostè com a client/usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per adquirir i/o contractar els productes oferts a la pàgina web. La contractació dels nostres productes es podrà formalitzar a elecció de vostè en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web. Això no obstant, la llengua en què es formalitzen les presents condicions generals de contractació és l’espanyol. L’empresa/entitat durant el procediment de contractació posa a la vostra disposició mitjans tècnics adequats per identificar i corregir errors. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades per vostè durant la navegació haurà de fer-se segons les indicacions incloses a la pàgina web. Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació de les dades facilitades, que eventualment no permeten continuar amb la compra o contractació si les dades que s’introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, abans de realitzar el pagament podreu visualitzar a la pàgina web els productes seleccionats i el detall de la vostra comanda perquè, en cas necessari, pugueu modificar les dades de la vostra comanda. Si detecta un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de contactar amb el servei d’atenció al client al telèfon: 971452461 oa l’adreça de correu electrònic: colegio@coaatmca.com. En facilitar les vostres dades personals, doneu el vostre consentiment exprés al tractament d’aquestes dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els productes de la pàgina web. L’adquisició i/o contractació on-line dels productes oferts per l’empresa/entitat a través de la present pàgina web està subjecta al que disposen les presents Condicions generals de contractació. L’adquisició i/o contractació de qualsevol dels productes de l’empresa/entitat a través de la pàgina web requereix una acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació i/o de les condicions particulars que siguin aplicables als productes adquirits i/o contractats. Aquestes Condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació; Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desplegament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998; Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i les lleis complementàries que siguin aplicables. Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic: colegio@coaatmca.com. II.- DADES DEL VENEDOR. Aquesta pàgina web està operada per: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA, CIF/NIF. Q0775004E, Domicili: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10 07014 PALMA, BALEARS. COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA ven els productes i/o articles oferts a través de la pàgina WWW.COAATMCA.COM. L’empresa/entitat té el seu domicili social i/o establiment al c/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10 07014 PALMA, BALEARS. COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA és titular del domini i de la pàgina web WWW.COAATMCA.COM. III. OBJECTE DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ. Aquestes condicions de contractació tenen per objecte regular les condicions de venda dels productes i/o articles oferts per l’empresa/entitat en aquesta pàgina web. Aquestes condicions regulen la relació contractual de compravenda i/o contractació generada entre l’empresa/entitat i vostè en el moment que accepta la casella corresponent durant el procés de compra i/o contractació on-line. Les característiques dels productes adquirits i/o contractats apareixen reflectides a la pàgina web. La contractació per part de qualsevol dels productes i/o articles a través de la pàgina WWW.COAATMCA.COM comporta l’acceptació i subjecció a les presents Condicions generals de contractació ia les condicions particulars que si s’escau s’apliquin a l’adquisició i /o contractació de cadascun dels productes i/o articles. Els preus aplicables als productes i/o articles comprats i/o contractats per vostè són els indicats a la pàgina web a la data de la contractació i/o adquisició. L’IVA està inclòs en el preu Tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la pàgina web i als productes i/o articles oferts a la mateixa seran per compte exclusiu de l’usuari. Una vegada que accediu a la pàgina web, per procedir a l’adquisició i contractació dels diferents productes o articles heu de seguir totes les indicacions i instruccions recollides a la web, emplenant a aquests efectes les condicions de contractació exigides i altres formularis fixats per a cada producte, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de les presents Condicions generals de contractació, així com, si escau, de les condicions particulars que siguin aplicables. IV. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. La contractació dels productes i/o articles s’ha de fer a través de la selecció específica del producte i/o productes desitjats mitjançant els instruments de selecció de compra que es troben a la pàgina web. Un cop seleccionada i verificada la sol·licitud de compra, vostè haurà d’acceptar expressament les condicions de contractació tal com es mostren a la web. Des del moment de l’acceptació, adquireix la condició de client/usuari de l’empresa/entitat. Us recomanem llegir amb deteniment les presents Condicions generals de contractació, i imprimir en paper o guardar el document en format electrònic. Per realitzar la contractació de qualsevol dels productes de la pàgina web, vostè ha de registrar les dades personals i/o professionals. En alguns supòsits haureu de configurar un usuari i contrasenya que us permetin accedir a zones que requereixin aquesta identificació prèvia. En el moment en què es registren les vostres dades personals a la nostra pàgina web, o bé realitza la contractació d’un dels nostres productes, les vostres dades personals i/o professionals són incorporades a la nostra base de dades, i seran utilitzades exclusivament per tramitar la venda del producte contractat durant el període seleccionat i enviar-li informació sobre ofertes productes similars als adquirits que li puguin resultar d’interès. En qualsevol moment podreu modificar les dades del vostre registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.). Procediment de compra/contractació: 1. Per iniciar la contractació i/o adquisició d’un producte de la pàgina web, vostè ha de seguir les instruccions de la pàgina i ha de seleccionar el producte i/o article que està interessat adquirir o contractar. Vostè podrà visualitzar i controlar el producte i/o productes seleccionats seguint les instruccions de compra i/o contractació de la pàgina web. En el moment de la selecció del producte i/o article a la pàgina web podreu visualitzar les característiques del producte i el preu del mateix. A més, especificarem si es troba inclòs o no l’IVA en el preu final del producte o article seleccionat, i les condicions de contractació, incloent-hi informació relativa a les despeses d’enviament. L’IVA està inclòs en el preu. Finalitzada la selecció de productes i/o articles, haureu de procedir al pagament. Abans de confirmar el pagament us tornarem a informar del preu dels productes i/o articles que heu seleccionat, especificant si es troba inclòs o no l’IVA en el preu final del producte o article seleccionat, les condicions de contractació, incloent informació relativa a la data de lliurament del producte i/o productes seleccionats, ia més us indicarem també si existeixen o no despeses d’enviament, especificant l’import de els mateixos. En tot cas, se us informarà de les despeses d’enviament del producte i/o productes que heu adquirit en el supòsit que no estiguin inclosos aquests en el preu final de compra o contractació del producte o article seleccionat. A més, vostè rebrà informació sobre la possibilitat d’aplicar descomptes. En aquest punt podreu seguir comprant o efectuar el pagament i/o contractació. 2.-Per efectuar la contractació i pagament del producte vostè haurà d’emplenar un formulari amb les dades que se li sol·liciten. Les dades que siguin obligatòries per procedir a la compra i el pagament seran marcades amb un asterisc. Heu de determinar els detalls de l’enviament especificant una adreça de lliurament. Un cop implementades les dades personals obligatòries del formulari de contractació i pagament, vostè haurà d’acceptar les condicions de contractació i compra marcant la casella corresponent. A més, vostè haurà d’acceptar expressament el tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els productes de la pàgina web marcant la casella de política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal. Podrà sol·licitar, així mateix, marcant la casella corresponent, la recepció de butlletins informatius i ofertes de l’empresa/entitat. I confirmar la direcció de facturació. 3.-La forma de pagament acceptada per l’empresa/entitat és: • Visa • Màster Card 4.- Per a l’empresa/entitat és fonamental la seguretat dels seus clients […]. Per això, per tal de protegir la transmissió d’informació confidencial, la pàgina web compta amb un protocol d’encriptació de dades a través d’un Certificat de Seguretat SSL. La tecnologia d’encriptació SSL protegeix les transaccions econòmiques i el flux de dades (nom, adreça, número de targeta de crèdit, etc.), cosa que permet que les operacions es realitzin de manera segura. Per al pagament amb targetes de crèdit Visa i Mastercard, el client haurà de tenir activat el pagament mitjançant CES (Comerç Electrònic Segur). Podrà distingir si està activat el protocol de Comerç Electrònic Segur pels logos de VISA “Verified by VISA” i de Mastercard “Mastercard Secure Code”. En totes les operacions el sistema realitza una validació amb el propi banc emissor de la targeta amb què sestà pagant, demanant una clau / PIN / signatura / codi de seguretat que el client ha de tenir, i que juntament amb el número de targeta, caducitat i els 3 dígits de la part posterior garanteixen la seguretat de loperació. Aquesta clau / PIN / signatura / codi de seguretat en diem Codi de Seguretat CES o Codi CES comerç electrònic segur. Les dades de la targeta de crèdit del client seran absolutament confidencials (ni l’empresa/entitat ni tercers podran tenir-hi accés). En cas que es denegués el pagament mitjançant la targeta, es cancel·laria automàticament la contractació del producte, informant al client de l’anul·lació per mitjans electrònics. 5.- Finalment vostè haurà de confirmar la contractació i/o adquisició dels productes i/o articles seleccionats. V. PRODUCTES I/O ARTICLES. El producte i/o article s’ofereix a la pàgina web amb una descripció tan exacta com sigui possible de les seves característiques. A més, en aquesta descripció s’inclou informació relativa als serveis postvenda per al producte o servei contractat, si escau, i a les condicions dels serveis postvenda. En qualsevol cas, s’informa de les garanties comercials del producte o del servei, i de les condicions d’aquestes. VI.PREU I DISPONIBILITAT DE PRODUCTES I/O ARTICLES. Els preus aplicables a cadascun dels productes estan publicats a la pàgina web i indicats a cada producte. Els preus dels productes apareixen reflectits en euros. Amb caràcter previ que accepteu l’operació de contractació i/o adquisició, s’especificaran clarament els preus de cadascun dels productes seleccionats i/o contractats, a més de les despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin aplicables. L’empresa/entitat es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda, els productes es facturaran segons el preu vigent durant el registre de la contractació i/o adquisició. Tot pagament realitzat a l’empresa/entitat comportarà l’emissió d’una factura a nom vostre. Per a qualsevol informació sobre el producte contractat i/o adquirit, us heu d’adreçar mitjançant correu electrònic a l’adreça colegio@coaatmca.com, indicant en l’assumpte del missatge les vostres dades de client/usuari. VII. Terminis de lliurament i despesa s d’enviament. Les despeses d’enviament es troben incloses al preu final del producte i/o article seleccionat en realitzar la compra i/o contractació. VIII. Ofertes. Les ofertes es troben degudament assenyalades. Els productes i/o articles oferts a la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionada amb el producte, que es preavisarà amb una setmana d’antelació. IX. Dret de desistiment Si adquireix la condició d’usuari/consumidor i, de conformitat amb el que preveu l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, té la facultat o dret de desistiment disposant per fer-ho d’un termini de 14 dies, excepte els productes inclosos a les excepcions al dret de desistiment de consumidors i usuaris regulades per l’art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, concretament, pel que fa a la venda de subministrament de contingut digital (eBooks) que no es presti en un suport material quan lexecució hagi començat. Per exercitar el dret de desistiment, el client pot utilitzar qualsevol d’aquests mitjans: a) Via telefònica al número 971452461. b) Mitjançant correu a l’adreça C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, utilitzant el formulari de desistiment que el client es pot descarregar aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a colegio@coaatmca.com. En aquest cas el client haurà de posar a l’assumpte FORMULARI DE DESISTIMENT. FORMULARI DE DESISTIMENT (Només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte) A L’ATENCIÓ DE: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA amb NIF/CIF: Q0775004E, domicili a: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10 07014 PALMA, BALEARS, Tfno: 9714. Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé o béns amb referència núm. Referència núm. Referència núm. Pertanyents a la comanda núm. Amb data de compra Nom del comprador/s Domicili del comprador/s Si l’adreça d’enviament és diferent de la del comprador, heu d’emplenar les dades següents: Nom del destinatari Domicili del destinatari Signatura del consumidor/s Data 8/11/2013 X. Devolució. En cas que el Client tingui la condició d’usuari/consumidor disposarà d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte físic per resoldre el contracte. El client comunicarà a l’empresa/entitat, dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el desig d’exercir el dret de resolució del contracte. La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa per l’empresa/entitat. Les despeses de devolució aniran a compte del client. El client pot tornar qualsevol article que hagi comprat a l’empresa/entitat sempre que el producte estigui en perfecte estat, conservi el seu embalatge original i els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos si escau. En cap cas no s’acceptaran canvis o devolucions d’articles fets a mida i encàrrecs especials confirmats. Les despeses de retorn de la devolució són a càrrec de l’usuari, excepte en el cas de productes defectuosos o incorrectes. Per sol·licitar la devolució dels productes, el client pot fer servir qualsevol d’aquests mitjans: a) Via telefònica al número 971452461. b) Mitjançant correu electrònic a l’adreça col·legi@coaatmca.com, utilitzant el formulari de devolució que el client es pot descarregar aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a l’adreça GERENCIA@COAATMCA.COM. En aquest cas el client haurà de posar a l’assumpte FORMULARI DE DEVOLUCIÓ. Per a qualsevol reclamació o consulta podeu posar-vos en contacte amb l’empresa/entitat a través del telèfon 971452461 o de l’email colegio@coaatmca.com La devolució no és aplicable als contractes i/o productes descrits a l’art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, concretament, pel que fa a la venda de subministraments de contingut digital (eBooks) que no es presti en un suport material quan lexecució hagi començat. XI. PROFESSIONALS. Si sou un professional o empresari, en cap cas no serà aplicable a la present contractació el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. En qualsevol cas, si vostè té la condició de professional o empresari, no serà aplicable a la present contractació la clàusula relativa al dret de desistiment i/o devolució. XII. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE. Els contractes s’entendran subscrits i produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa, i es regiran pel que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), art. 23 i 24, al Codi Civil, al Codi de Comerç ia les restants normes civils o mercantils aplicables. Si vostè té la condició de consumidor, aquest contracte s’entendrà celebrat al lloc on vostè tingui la seva residència habitual. Si vostè té la condició de professional o empresari, aquest contracte s’entendrà subscrit a la localitat del domicili social i/o establiment de l’empresa/entitat. XIII. MODIFICACIÓ. L’empresa/entitat es reserva la facultat de modificar o substituir les presents condicions de contractació si concorren noves circumstàncies econòmiques, comercials, normatives i/o circumstàncies extraordinàries que afectin la venda del producte i/o prestació del servei i/o aspectes connexos a els mateixos que justifiquin la modificació de les presents condicions. Les modificacions unilaterals de les presents condicions per motius justificats en cap cas no afectaran les condicions de contractació dels productes, serveis o promocions que han estat contractats prèviament a qualsevol modificació. XIV.RÈGIM DE RESPONSABILITAT. L’empresa/entitat no serà responsable dels problemes derivats de la manca d’accés o dels problemes inherents a la connectivitat d’Internet oa les xarxes d’electricitat quan aquestes tinguen l’origen en causes alienes al control oa causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts o que, tot i ser previsibles, l’empresa/entitat hagi realitzat tots els esforços raonables per evitar-les o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major. L’empresa/entitat en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no-execució de les mateixes, si aquest incompliment estigués motivat raons de força major, de conformitat amb allò establert a l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a laltra part en el termini més breu possible. Els terminis de lliurament acordats es prolongaran en, almenys, el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolongués més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts podria resoldre aquestes condicions de contractació. XV.PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL. COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA és titular del domini i la pàgina web WWW.COAATMCA.COM. La marca comercial es troba degudament registrada a nom de COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA. Així mateix, la pàgina web WWW. COAATMCA.COM incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA, i es troba protegida per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o la reproducció, parcial o total (per qualsevol mitjà físic o electrònic), per part de terceres persones, llevat que hi hagi conveni o autorització per escrit en aquest sentit. L’accés per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre la mateixa. actes detallats. XVI.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ. Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix en aquestes condicions generals. En cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals que corresponguin segons el que preveu la normativa de consumidors vigent. XVII.DADES DE CARÀCTER PERSONAL. De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de sus datos de carácter personal: Responsable: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA NIF/CIF: Q0775004E DIRECCIÓN: C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Nº10, CP: 07014 PALMA, TELÉFONO 971452461, EMAIL: colegio@coaatmca.com. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com . FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTUS TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita per tal de vendre els productes contractats, realitzar-ne la facturació i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-vos els serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se’n sol·liciti la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les vostres dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i en qualsevol cas heu donat el vostre consentiment per tractar les vostres dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta aplicable la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Hi ha obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant us informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les vostres dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà fer cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant de les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les dades a un altre Responsable del Tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA al c/ FEDERICO GARCÍA LORCA NÚM. , CP: 07014 PALMA oa l’email colegio@coaatmca.com. Teniu dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.