Entrevista a Andreu Riutort d’ATSF

“El treball que fa Arquitectes Tècnics Sense Fronteres destaca pel seu valor social. Volem transmetre el valor d’actuar juntament amb la població local on executams projectes”

 

Andreu Riutort Isern, nascut a Mallorca, és arquitecte tècnic i membre d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. Després d’haver participat el 2018 en el projecte de cooperació internacional a Nicaragua amb ATSF, va fer una estada a Xile durant mig any treballant com a col·laborador de l’Equip de Bioconstructors de l’Asociación de Autodesarrollo Sostenible en Comunidades (Asociación Sembra) -associació sense ànim de lucre dedicada a la feina social en comunitats de tot el territori nacional xilè-. Ara és membre de la comissió de treball de d’ATSF per a la segona fase del projecte a Jiñocuao. Un projecte al qual es destinaran íntegrament els 5 € que aportarà cada col·legiat per a la seva inscripció en el sopar de Nadal del COAAT Mallorca d’aquest any.

Què ha suposat la primera fase del projecte que es du a terme a Jiñocuabo per a aquesta comunitat rural de Nicaragua?

Davant la necessitat d’ampliació de l’escola Divina Misericòrdia a la comunitat de Jiñocuao (Nicaragua), Arquitectes Sense Fronteres participà del projecte de cooperació dut a terme per l’associació alemanya Bildung Bauen e.V.

Des de Barcelona ens desplaçàrem tres membres d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres durant dos mesos per dur a terme tasques de coordinació i organització amb els voluntaris locals i direcció d’obra, així com participar activament en l’execució de l’obra.

L’execució de l’edifici s’ha fet utilitzant materials naturals de la regió com són la palla, l’argila i el bambú, adequat a les condicions climàtiques de la zona i creant espais on els alumnes i la resta d’habitants de la comunitat poguessin desenvolupar plenament les seves activitats.

L’edifici que es va planejar estava compost per tres blocs:

1. Un principal que constava d’un espai polivalent pensat per poder-se subdividir en funció de la demanda de classes. Així, cada grau disposaria d’un espai propi. A més, serviria com un espai multifuncional obert, que pogués albergar les reunions, eleccions i diversos esdeveniments de la comunitat.
2. Una sala de reunions per a professors
3. Una aula externa que, segons les seves necessitats, aniria destinada com a aula d’informàtica.

      

Què és el que teniu plantejat per a la segona fase?

Per a la segona fase tenim pensat executar un drenatge perimetral al conjunt constructiu fet en la primera fase i ens centrarem en la creació d’uns nous lavabos amb l’ús d’un sistema ecològic de tractament d’aigües residuals com alternativa al sistema sèptic i que estigui emmarcat i relacionat en els valors del conjunt del projecte.

Aquesta alternativa, que ha demostrat ser eficaç i operativa en plantes de tractament de petita i mitjana escala i en habitatges unifamiliars, és un sistema de tractament d’aigües residuals anomenat “lombrifiltro” o sistema Tohà, creat per solucionar problemes d’escassetat d’aigua i millorar les condicions de vida.

I, en cas que poguem, realitzarem les pavimentacions i acabats en paraments verticals interiors dels mòduls de la primera fase.

Quins altres projectes té en marxa ara mateix Arquitectes Tècnics Sense Fronteres?

Actualment tenim també en marxa un projecte d’una escola a Kènia on ATSF i BaseA treballen conjuntament en fase de projecte i execució. El projecte es desenvolupa a la Regió de Kangundo, a uns 60 km de Nairobi. Es tracta d’una escola pública amb més de 250 alumnes construïda al 1968 i que es troba en un estat de ruïna tècnica, verificat en visita in situ a l’abril de 2018 per membres d’ATSF que s’hi van desplaçar. L’Escola també té un ús comunitari i s’utilitza com a espai social per a: formació de lecto-escriptura per a dones grans, trobades i reunions veïnals.

Aquest any s’hi ha portat a terme la segona fase, on s’ha realitzat un enderroc d’un edifici existent de l’escola i s’hi ha construït un mòdul amb 5 aules. La tercera fase consistirà en el moviment de terres, enderroc i construcció de mòdul de menjador, aula polivalent, administració i instal·lacions.

Com pot col·laborar un arquitecte tècnic amb la vostra organització? A més de econòmicament, pot participar activament allà on teniu els vostres projectes?

Qualsevol persona pot col·laborar amb ATSF com a persona voluntària, participant de les assemblees, projectes i desplaçaments de cooperació. També, però, existeix la figura de sòcia on la persona, a més dels altres drets, també pot participar de la gestió interna de la ONG i arribar a formar part de la junta directiva.

La figura de sòcia inclou quota mensual que dóna dret a vot en les assemblees de sòcies. Per ser sòcia és necessari tenir una experiència professional propera tant en l’àmbit de la gestió interna com en el de projectes de l’àmbit de l’arquitectura tècnica.

Com valores la teva experiència personal amb Arquitectes Tècnics Sense Fronteres?

Personalment, ser membre d’ATSF m’ha ajudat a adquirir i millorar tot una sèrie de valors importants com el desenvolupament sostenible i no dependent, la igualtat d’oportunitats i equitat de gènere, la interculturalitat i la responsabilitat i ètica sobre les accions que es deriven de les actuacions d’un voluntariat.

A més, el treball que fa Arquitectes Tècnics Sense Fronteres destaca pel seu valor social. Des Arquitectes Tècnics Sense Fronteres volem transmetre el valor d’actuar conjuntament amb la contrapart (associació, col·lectiu, societat, etc.) tant a l’hora de projectar com la posterior realització del projecte cooperatiu.

Així idò, crec que en els tipus de projectes que desenvolupa ATSF, el treball social i comunitari pren la mateixa importància que el treball constructiu que exercim a la zona on participam. Aquest fet fa que, com a membre d’ATSF, també creixem com a persones i ens esforcem en treballar altres valors com la cooperació horitzontal, la transformació social, l’empoderament i els valors derivats dels drets econòmics, socials i culturals.

Compartir

Més notícies