EL COAAT Mallorca reclama més claredat de les autoritats i més col·laboració de la Inspecció de Treball pel COVID-19

El Govern ha publicat avui l’ordre que articula les mesures preventives en el sector de la construcció durant l’alerta sanitària

 

El Govern dels Illes Balears ha publicat avui horabaixa en el BOIB l’ordre que articula les mesures preventives que s’han de seguir en l’activitat de la construcció durant la situació d’alerta sanitària pel COVID-19.

La publicació d’aquesta ordre es produeix després de la reunió mantinguda ahir entre les comunitats autònomes i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En aquesta reunió el Govern dels Illes Balears, representat pel conseller Marc Pons, va traslladar els problemes que suposa per al sector el manteniment de l’activitat en la construcció i va plantejar la possibilitat de paralitzar-la temporalment.

L’Estat ha decidit mantenir, de moment, l’activitat en la construcció i així ho ha comunicat el conseller Pons, aquest mateix matí, al president del COAAT Mallorca, Daniel Tur, i a la resta de representants del sector, després de l’última de les cinc reunions conjuntes per videoconferència mantingudes des de la declaració de l’estat d’alarma.

En aquestes trobades, els representants dels COAAT de les illes han donat trasllat de les inquietuds i necessitats expressades pels col·legiats -en relació amb les seves funcions en obra- en la difícil situació actual. S’ha incidit en la necessària diferenciació entre els riscos inherents a l’activitat de construir (l’avaluació i les mesures de la qual preventives són competència dels arquitectes tècnics) d’aquells altres l’origen dels quals no està relacionat amb el treball propi de l’obra, cas del contagi per COVID-19.

Les directrius quant a avaluació del risc i abast de les mesures preventives necessàries per a mitigar aquest risc són, per tant, aquelles establertes per les autoritats sanitàries. El COAAT Mallorca, amb l’aportació de documents elaborats pel nostre gabinet tècnic, ha contribuït a aclarir la funció dels arquitectes tècnics quant a la coordinació dels diferents intervinents i verificació de les mesures sanitàries imposades per les autoritats competents.

El president del COOAT Mallorca ha reclamat una major claredat informativa per a evitar confusions sobre quin és el límit de les responsabilitats dels arquitectes tècnics, requerint de les administracions que la col·laboració sigui recíproca per a donar-los suport davant la situació que l’alerta pel COVID-19 està provocant en la seva activitat professional. En aquest sentit, l’ordre avui publicada ha de servir -més enllà de l’objectiu primordial de protegir la salut de tots els treballadors i intervinents en obra- per a establir límits en la responsabilitat dels arquitectes tècnics en aquesta crisi sanitària que excedeix el nostre àmbit professional.

Tur també va demandar que la Inspecció de Treball flexibilitzi les seves intervencions en sentit d’ajudar resoldre dubtes (raonables en un context de dificultats i davant l’enorme casuística dels projectes) per a implementar les mesures extraordinàries en les obres de construcció.

EL Govern ha agraït la col·laboració de tots els agents del sector, assumint el compromís d’afavorir una aplicació raonable de l’ordre avui publicada, així com iniciar totes les actuacions perquè siguin adoptades aquelles mesures econòmiques que ajudin a pal·liar les conseqüències de la crisi generada per l’alarma sanitària en el sector de la construcció.

DESCARREGAR ORDRE DEL GOVERN

Compartir

Més notícies

Així va ser el sopar col·legial 2024

Construïm, Ladrillerías Mallorquinas, Nou Bau, Poraxa, Sika i Tecproim van participar enguany en l’organització de l’esdeveniment en el qual també van col·laborar LABARTEC i GEPRESE