Manuel Bennassar membre del Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats

Aquest òrgan actua en matèria de taxació, peritatge i fixació del preu just en expedients de cessió temporal de l'ús d'habitatges desocupats de grans tenidors

Manuel Bennassar, tresorer del COAAT Mallorca, serà membre del Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats en representació dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de les illes. Així ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma.

Aquest jurat és un òrgan permanent, adscrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al qual correspon la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients de cessió temporal de l’ús dels habitatges desocupats la titularitat dels quals sigui de grans tenidors. El Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats actua quan hi hagi discrepàncies entre les parts en relació a aquest preu just.

Bennassar formarà part d’aquest òrgan com a vocal, juntament amb altres representants del COAIB i de l’Advocacia i l’Administració de la Comunitat Autònoma.