Premis Projecte Final de Grau 2022-2023

El Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca convoca tres premis per als Treballs de Final de Grau que s’hagin presentat durant el curs acadèmic 2022-2023 per part dels alumnes del Grau en Edificació.

CANDIDATS

Estudiants de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears que durant el curs acadèmic 2022-2023, hagin presentat davant tribunal avaluador els seus Treballs Final de Grau en l’àmbit del Grau d’Edificació.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS

Els candidats podran presentar el seu pòster-resum i memòria explicativa en el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca entre l’1 de setembre i el 3 de novembre de 2023.

DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE PRESENTAR

Els candidats podran presentar el seu pòster-resum i memòria explicativa en el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca entre l’1 de setembre i el 3 de novembre de 2023.

  • – Registre d’inscripció indicant nom, cognoms, número de DNI, dades de contacte i nom identificatiu del Treball Final de Grau del candidat.
  • – Resum infogràfic-explicatiu en format pòster, de 90 cm. d’ample per 120 cm. d’alt..
  • – Còpia completa del TFG.
  • – Carta de presentació del candidat posant en valor l’aportació personal que el seu treball ha suposat per a la seva iniciació professional.

La documentació es presentarà exclusivament en format digital a colegio@coaatmca.com o mitjançant memòria USB en la recepció de la seu col·legial.

PREMIS

Un jurat compost per 6 membres designats pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Escola Politècnica Superior de la UIB, concedirà tres premis entre els treballs presentats.

  • – Primer Premi, dotat amb un import de 2.000 Euros* i pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de MUSAAT durant 3 anys**.
  • – Segon Premi, dotat amb un import de 1.500 Euros* i pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de MUSAAT durant 2 anys**.
  • – Tercer Premi, dotat amb un import de1.000 Euros*i pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de MUSAAT durant 1 any**.

* 50% de l’import en metàl·lic i 50% a canviar per serveis col·legials

** Amb suma assegurada de 150.000 €

EXPOSICIÓ DE TREBALLS

Una selecció dels treballs serà exhibida en la seu principal del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, situada al carrer Federico García Lorca, 10 de Palma.

Compartir

Més notícies