Es redueixen un 17% els visats d’habitatge nou en el primer semestre de 2023

El Col·legi d'Aparelladors ha visat 211 habitatges menys que en el mateix període de l'any passat. Una reducció que afecta especialment els habitatges plurifamiliars. Es manté a l'alça la reforma d'habitatges i edificis

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha visat 1.023 nous habitatges a l’illa durant el primer semestre de 2023, la qual cosa suposa un descens del 17% respecte al mateix període de 2022, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 1.234.

Segons les estadístiques registrades en el COAAT Mallorca, d’aquests nous habitatges visats, 428 van ser plurifamiliars i 595 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa un descens del 30% en els plurifamiliars i del 4,3% en els unifamiliars.

Amb aquestes dades, durant el primer semestre de 2023, es manté la tendència iniciada a principis de 2022 d’una progressiva reducció en els visats que afecta, especialment, a la construcció de nous habitatges plurifamiliars i que ha acabat afectant també els unifamiliars, encara que en menor mesura.

Durant el primer semestre de 2023 es repeteix la tendència negativa que ja es va poder observar en el primer semestre de 2022. Llavors els visats d’obra nova van caure més d’un 24% respecte al mateix període de l’any anterior. L’única diferència és que en aquest primer semestre de 2023 s’ha frenat la lleugerament la caiguda dels visats d’habitatge plurifamiliar nou (en el primer semestre de 2022 es van reduir un 40,8%) i es produeix una caiguda dels unifamiliars (en el primer semestre de 2022 encara es mantenia un creixement de visats del 4,5% en aquesta mena d’habitatge).

El president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, Luis Alfonso de León, assegura que “el sector segueix sense recuperar-se de les conseqüències econòmiques provocades per la guerra d’Ucraïna o l’increment constant dels preus pels problemes de logística. Problemes que es van iniciar en 2022 i que continuen provocant un retraïment important de l’activitat en el sector, encara que s’hagi produït un lleuger fre en la caiguda de visats si el comparem amb el primer semestre de l’any passat o amb la reducció del 21% en visats nous amb els quals vàrem tancar 2022”. A més, considera que “continua sent preocupant el descens de visats de nous habitatges plurifamiliars, ja que afecta el sector de la població majoritari a Mallorca”.

Palma aglutina el major nombre de visats d’obra nova

Por municipios*, los que registran en el primer semestre de 2023 un mayor número de proyectos de obra visados en viviendas plurifamiliares son Palma (161), Calvià (87) e Inca (39). En unifamiliares (aisladas y adosadas) las viviendas visadas se concentraron fundamentalmente en Palma (95), Calvià (45) y Marratxí (44).                                              

Les obres de reforma s’incrementen

Durant el primer semestre de 2023 es manté el creixement dels visats d’obres de reforma en habitatges i altres tipus d’edificacions. Una tendència alcista iniciada en 2014 i que només es va interrompre en 2020, coincidint amb l’inici de la pandèmia de la COVID. Entre gener i juny de 2023 s’han visat 1.443 intervencions de reforma en habitatges (inclou ampliacions, reformes estructurals, de manteniment, …).

Els visats de construcció i reforma de la planta hotelera repunten

Els projectes visats corresponents a la reforma d’hotels en els primers 6 mesos de 2023 consoliden el repunt experimentat en el mateix període de 2022. De gener a juny de 2023 es va visar la reforma de 44 hotels (7 més que en el mateix període de 2022) i es va visar la construcció d’un hotel nou.

Compartir

Més notícies