Oficina de Rehabilitació

Fons Europeus per a millorar l'eficiència energètica d'edificis residencials

Les OFICINES DE REHABILITACIÓ permeten a ciutadans, comunitats de propietaris i altres col·lectius la gestió integral de les ajudes europees per a la rehabilitació energètica d’edificis. Són una finestreta única en la qual es pot recaptar tota la informació necessària, tant de caràcter tècnic com administratiu, per a acollir-se als programes de rehabilitació energètica d’edificis finançats per fons europeus Next Generation.

Com a finestreta única de gestió, les OFICINES DE REHABILITACIÓ faciliten, de manera integral, tot el procés de tramitació de les ajudes europees: és possible conèixer les condicions que regulen les ajudes, l’obtenció de la preceptiva llicència d’obres, la informació tècnica sobre solucions constructives d’estalvi energètic, la contractació d’un agent rehabilitador especialitzat que establirà el pressupost de l’obra i el termini d’execució, o la gestió i tramitació de les subvencions davant la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

El COAAT Mallorca gestiona tres d’aquestes OFICINES DE REHABILITACIÓ que estan situades a Palma, Inca i Manacor.

Ajudes Next Generation

Programa 3

Rehabilitació Energètica d'Edificis

L’objecte d’aquest programa és el finançament d’obres o actuacions de millora en edificis d’ús predominant residencial, que obtinguin una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars.


Rehabilitación Energética d'Habitatges

Programa 4

L’objecte d’aquest programa és el finançament d’actuacions o obres de millora d’eficiència energètica en habitatges, ja siguin unifamiliars o en edificis plurifamiliars.

PROGRAMA 5

Llibre de l'Edifici Existent

Aquest programa impulsa la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent per a la rehabilitació i el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’immobles, amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Enllaços d'interés

Las OFICINAS DE REHABILITACIÓN son una iniciativa conjunta del Govern de les Illes Balears, el COAAT Mallorca, el COAIB, el CAFBAL, el COAAT Menorca i el COAATEE d’Eivissa i Formentera.