REUNIÓ AMB L’IBAVI

El Segell de Qualitat i Obres amb Garantia són dues vies que el Col·legi ha ofert a l’IBAVI com a possibles línies de col·laboració

 

El president del COAAT Mallorca, Luis Alfonso de León, s’ha reunit avui amb la directora gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge, Cristina Ballester. Ha estat una primera trobada entre la responsable de l’IBAVI i la nova Junta de Govern del Col·legi.

Ballester ha explicat les accions que el Govern està duent a terme en matèria d’habitatge públic, concretant que es troba en el moment més àlgid de la història de l’IBAVI, i el Col·legi li ha plantejat aquelles eines col·legials que poden ajudar en aquesta mena d’actuacions. És el cas del portal web Obres amb Garantia o el Segell de Qualitat per als visats dels Estudis i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. En aquest sentit, se li ha plantejat, per part del Col·legi, que aquest Segell de Qualitat pugui ser valorat com un mèrit en els concursos públics per a la construcció de habitatges públics nous.

A la reunió, celebrada en la seu del COAAT Mallorca, també ha assistit la vicepresidenta del Col·legi, María Sicre. Ambdues parts s’han emplaçat a una pròxima trobada per a concretar possibles acords de col·laboració i altres temes que han quedat pendents.