Les Oficines de Rehabilitació ja han rebut més de 2.000 sol·licituds d’informació

El COAAT Mallorca gestiona tres d’aquestes oficines a Palma, Inca i Manacor

Des de l’obertura, a finals de 2022, les Oficines de Rehabilitació, que tramiten els ajuts per a rehabilitació energètica d’habitatges provinents dels fons Next Generation, han atès 2.080 cites, tant telefòniques com presencials. La major part han estat per demanar informació general sobre els diferents programes actius, la possibilitat de combinar-los en diferents actuacions i les compatibilitats amb altres ajudes europees. La majoria d’elles han finalitzat amb una gestió per part de l’oficina i es preveu que una vegada que els interessats hagin recopilat la documentació necessària es converteixin en sol·licituds de subvenció.

En aquests moments hi ha 119 expedients en tramitació. En total, per a l’any 2022 i 2023, els programes 3 i 4 dels fons europeus Next Generation estan dotats d’un pressupost de 26.964.000 euros, i el Programa 5, de 2.500.000 euros Gairebé 30 milions d’euros en total.

El COAAT Mallorca gestiona 3 d’aquestes oficines de rehabilitació que estan ubicades a la seu del Col·legi a Palma i a les delegacions d’Inca y Manacor. La resta d’oficines estan gestionades pel Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), el Col·legi d’Administradors de Finques de Balears (CAFBAL), el COAAT Menorca y el COAATEEEF.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, han visitat aquesta setmana una d’aquestes oficines que agiliten el procés i garanteixen un assessorament adequat per demanar les subvencions europees, el termini de sol·licitud de les quals finalitza l’1 de setembre de 2023.

La convocatòria continua oberta i els ciutadans poden sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina web orbalears.com per poder ser atesos en aquestes oficines i així poder tramitar els diferents ajuts que en aquests moments hi ha en marxa.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha destacat que aquests ajuts tenen com a objectiu adaptar el parc d’habitatge actual i fer-lo més eficient. Per això, volem animar tots els ciutadans a aprofitar per millorar energèticament ca seva, el que comporta un consum energètic eficient  a la llar i contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Per la seva banda, el conseller de Fons Europeus, Miquel Company, ha manifestat que aquestes tres línies d’ajuts, amb 29,5 milions d’euros, són un bon exemple de com la gent pot aprofitar els fons europeus per millorar la seva llar, com també existeixen altres convocatòries per millorar el seu negoci, canviar de vehicle, instal·lar sistemes d’autoconsum energètic, plaques solars, etc.

Les oficines de rehabilitació són un servei de finestreta única mitjançant el qual els ciutadans poden informar-se de les subvencions per a la rehabilitació energètica d’habitatges amb fons Next Generation. També serveixen per orientar, coordinar i ajudar a tramitar les subvencions de forma gratuïta. Com a passa essencial, aquestes oficines dels col·legis professionals emeten l’informe d’idoneïtat necessari per poder tramitar la sol·licitud de les subvencions.

Ajuts

Actualment es disposa de tres línies d’ajuts per a rehabilitació energètica d’habitatges, que són compatibles entre elles, sempre que no es destinin a cobrir la mateixa despesa. Segons el programa, l’ajuda pot arribar a cobrir el 80% de les despeses de les obres i pot arribar al 100% en casos de vulnerabilitat, que s’haurà d’acreditar en un expedient independent.

El Programa 3 està destinat a propietaris d’edificis unifamiliars i plurifamiliars ubicats a les Illes Balears, a comunitats de propietaris, a societats cooperatives i empreses arrendatàries, para subvencionar les actuacions en edificis que suposin una reducció del 30 % del consum d’energia primària, així com el 25 % de la demanda en calefacció i refrigeració en les zones climàtiques C (que corresponen als nuclis urbans de Valldemossa i Puigpunyent). En aquest mateix programa, en el cas que s’hagin de retirar elements d’amiant, la ajuda es pot incrementar (un màxim de 1.000 € per habitatge o de 12.000 € per edifici).

Pel que fa al Programa 4, es poden acollir aquelles persones que vulguin millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual. Les actuacions que es poden subvencionar són totes les que redueixin la demanda energètica un 7 % i les que suposin una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30 % o també una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.

El Programa 5 està destinat a redactar el llibre de l’edifici i projectes. Es poden acollir a aquest programa les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000. El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Compartir

Més notícies