Mesures per a agilitzar els tràmits urbanístics a Palma

L'Ajuntament de Palma aprova una sèrie d'actuacions entre les quals es troba l'atenció sense cita prèvia

L’Ajuntament de Palma ha posat en marxa un conjunt d’actuacions destinades a agilitzar la concessió de llicències i facilitar els tràmits urbanístics. Entre altres qüestions, des del 15 de gener, s’elimina la cita prèvia per a facilitar la tramitació de llicències i igualment resoldre altres dubtes i suggeriments de caràcter urbanístic.

Concretament, s’elimina la cita prèvia en horari de 9 a 12 hores en els departaments d’Obres, Disciplina Urbanística, Llicència d’Activitats i Planejament.

Entre les consultes que es poden fer sense cita prèvia es troben les següents:

Departament de Llicència d’Obra: Informació sobre el procés de tramitació en què es troba un expedient de llicència i dubtes sobre la documentació administrativa que cal lliurar per a sol·licitar una llicència d’obra o comunicació prèvia.

Disciplina urbanística: Informació sobre l’estat de tramitació de l’expedient per denúncies o sanció per infracció urbanística; com presentar un certificat d’inexistència d’infracció urbanística; dubtes sobre l’Informe d’avaluació d’edificis i què cal fer si hi ha sanció per no presentar l’Informe d’avaluació. Així mateix, també es podran consultar les mesures de seguretat a adoptar a edificis amb risc de danys i perill per a persones i béns.

Consultes sobre planejament, PGOU i planejament vigent: Les consultes generals seran els dilluns, dimecres i divendres i durant aquests dies els delineants d’Urbanisme facilitaran informació sobre la normativa urbanística. A més, explicaran la documentació relacionada amb la normativa urbanística. Les consultes tècniques seran els dimarts i dijous i en aquests dos dies els tècnics resoldran les consultes de caràcter tècnic que se’ls sol·licitin sobre la normativa urbanística (durada mitjana de 15 minuts).

Els usuaris també podran adreçar-se als diferents departaments de l’àrea a través del correu electrònic, telèfon o sol·licitar cita prèvia, així com revisar dades a la pàgina web d’Urbanisme.

Compartir

Més notícies